Namazu: System Wyszukiwania Pełnotekstowego

Polski English Deutsch Français Español 日本
Ten tkanina umiejscowienie był pisemny w Japoński.
Ten indeks zawiera 444 dokumentów i 24,307 słó kluczowych.

Ostatnio zmodyfikowano: 2020-05-22

e-kao zdrowie zrewidować przy Namazu & pnamazu Zapytanie: [Jak szukać, żeby znaleźć a nie zabłądzić]

Pokazuj: Opis: Kryterium sortowania:

Zapytania

Zapytanie pojedyńcze

To zapytanie wyszczególnia tylko jedno określenie dla wyszukiwania wszystkich dokumentów, które zawierają to określenie, np.:

namazu

Zapytanie typu AND(logiczne i)

To zapytanie wyszczególnia 2 lub więcej określeń dla wyszukiwania wszystkich dokumentów, które zawierają wszystkie podane określenia. Możesz wpisać operator and pomiędzy dwoma lub więcej określeniami, np.:

Linux and Netscape

Możesz pominąć operator and . Określenia, które są oddzielone jedną lub więcej spacją są uważane za zapytanie typu AND.

Zapytanie typu OR(logiczne lub)

To zapytanie wyszczególnia 2 lub więcej określeń dla wyszukiwania wszystkich dokumentów, które zawierają jakiekolwiek z podanych określeń. Możesz wpisać operator or pomiędzy dwoma lub więcej określeniami, np.:

Linux or FreeBSD

Zapytanie typu NOT(przeczenie)

To zapytanie wyszczególnia 2 lub więcej określeń dla wyszukiwania wszystkich dokumentów, które zawierają pierwsze określenie, ale nie zawierają następnych określeń. Możesz wpisać operator not pomiędzy dwoma lub więcej określeniami, np.:

Linux not UNIX

Grupowanie

Możesz grupować zapytania przez zawarcie ich w nawiasach okragłych. Nawiasy powinny być oddzielone przez jedną lub więcej spacji, np.:

( Linux or FreeBSD ) and Netscape not Windows

Wyszukiwanie fraz

Możesz szukać wyrażenia, które składa się z dwóch lub więcej określeń otaczając je podwójnym cudzysłowem jak "..." lub klamrami jak {...}. Precyzja Namazu w wyszukiwaniu fraz nie jest 100%, lecz błędne wyniki trafiają się bardzo rzadko, np.:

{GNU Emacs}

Wyszukiwanie okrojonych słów

Są trzy typy wyszukiwania okrojonych słów.

Przedrostkowe dopasowanie
inter* (określenia rozpoczynające się na inter)
Wewnętrzne dopasowanie
*text* (określenia zawierające się wewnątrz text)
Przyrostkowe dopasowanie
*net (określenia kończące się na net)

Wyrażenia regularne (man grep)

Możesz używać wyrażeń regularnych jako wzór do dopasowywania. Wyrażenia regularne muszą być otoczone przez ukośniki tak, jak /.../. Namazu wykorzystuje silnik wyrażeń regularnych Ruby. Ogólnie jest on kompatybilny z Perl, np.:

/pro(gram|blem)s?/

Wyszukiwanie po wyspecyfikowanych polach

Możesz ograniczyć przeszukiwanie do określonych pól jak Subject:, From:, Message-Id:. Jest to zwłaszcza dogodne dla dokumentów typu Mail/News, np.:

Uwagi


Ten system wyszukiwania jest oparty na Namazu v2.0.21 / Windows10 / pnamazu

namazu icon

Mniej udaną, lecz większą część tłumaczenia na język polski(?) wykonał Tomasz Wittner dn. 07-08-2002, podpuszczony przez Krzysztofa Drewicza (alias hunter), developera PLD i tłumacza list rozwijanych, którego podpuścił do zajmowania się Namazu Tomasz Wittner ...

webmaster@e-kao.net
rozmiar Jak wobec uźywać?

Poprawny XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!

Copyright © 2000-2020 TATSUNOMARUZENYAKUTEN All rights reserved.